Kérdése van?
+36 20/9322 - 090

Írásos tájékoztató

Az Autósiskola székhelye /telephelye/:5085. Rákóczifalva, Kolozsvári u. 4.
Iskolavezető, cégvezető:Pljesovszki Ilona  egyéni cég
Telefonszám:20/9322-090
/hétfőtől-péntekig munkanapokon 08.00-18.00-ig/

1. Információs Iroda: Szolnok, Jubileum tér 5. /Vasútállomásnál/

Nyitvatartás: Telefonon előre egyeztetett időpontban

Ügyfélfogadó iroda:Rákóczifalva, Kolozsvári út 4.
Ügyfélfogadás időpontja:Hétfő: 8:00 - 16:00

2. A tanfolyamra a 16,5 életév betöltése után, a "Jelentkezési lap" elnevezésű nyomtatvány kitöltésével lehet jelentkezni. A tanuló köteles a 8 általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítványát az első kresz vizsgára magával vinni. A tanfolyamra való felvétel a képzőszerv és a jelentkező között írásban megkötött szerződéssel jön létre.

3. A kresz vizsgára való jelentkezéshez orvosi alkalmassági /1. fokú, 1. csoportú/ vizsgálat szükséges, amit a házi /körzeti/ orvos végez el.

4. A vizsgaigazolás kiadásának feltétele: a Magyar Vöröskereszt által kiadott igazolás.

Nincs szükség ilyen igazolásra, amennyiben a jelentkező a következő szakirányú végzettségek valamelyikével rendelkezik:
- Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi
- Állatorvos-tudományi Egyetemen szerzett állatorvosi
- védőnői
- dietetikusi
- mentőtiszti
- gyógytornász
- egészségügyi szakoktatói
- diplomás ápolói, oklevéllel / képesítéssel / rendelkezők
- közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek
- egészségügyi szakközépiskolát / szakiskolát / végzettek
- valamint aki 1984. január 1-je után bármilyen járműkategóriában vezetői engedélyt, valamint segédmotoros kerékpárra, vagy lassú járműre járművezetői igazolványt szerzett. /Ezen vezetői engedélyét minden vizsgára magával kell hoznia!/

5. Elméleti vizsgára az bocsátható:
  • aki a 16. év 9 hó életévét betöltötte
  • aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
  • aki megfelel a külön jogszabályban meghatározott egészségi feltételeknek
  • aki a Kresz vizsgadíjat befizette
  • elméleti szóbeli vizsgát tehet aki a magyar nyelvet anyanyelvi szinten nem beszéli, vagy a vizsga időpontjában írásképtelen.
Forgalmi vizsgára az bocsátható:
  • aki a 17. életévét betöltötte

6. A vezetési gyakorlat időtartama 50 perc, melyet 10 perc szünet követ.

A gyakorlati képzés a következő óraszámokból tevődik össze:

- alapoktatás                                                        9 óra  /450 perc /
- városi vezetés                                                  14 óra   /700 perc/
- éjszakai vezetés:                                               2 óra   /100 perc /
- országúti vezetés:                                             4 óra  /200 perc/
- vizsgaóra                                                            1 óra   /50 perc/

Összesen minimum:                                        30 óra   /1500 perc/ valamint min. 580 km

A kötelező minimum óraszám és km  levezetése után / valamint amennyiben a tanulónak nincs tandíjtartozása / forgalmi vizsgára bocsájtható.
Lehetősége van azonban a szakoktató javaslata alapján közösen egyeztetett mennyiségű pótórát venni is.
Ha a tanuló forgalmi vezetésből ötször sikertelenül vizsgázott, további javítóvizsgát csak pályaalkalmassági vizsgálat /PÁV 4/ sikeres elvégzése után tehet.

7. Tandíjak:

- e-TITÁN program: 50.000 .- Ft  25.000.- Ft
- Gyakorlati vezetés:min. 30 tanóra  (7400.-Ft/óra)222.000.- Ft
- Gyakorlati vezetés pótóra(7400.-Ft/óra) 

Távoktatás  programra jelentkezni csak a jelentkezési díj befizetésével lehet.
Eü  tanfolyamra jelentkezni csak a jelentkezési díj befizetésével lehet.

Forgalmi vizsga egész órának számít.

Van mód a tandíj részletekben történő fizetésére is, de bármely vizsga csak az adott tandíj kiegyenlítése után lehetséges.

Részletfizetés az alábbiak szerint történhet:

1. részlet       50 000 Ft        KRESZ tandíj                      / programra jelentkezéskor / /Akciós ár 25.000.- Ft/
2. részlet        4 600 Ft         KRESZ vizsgadíj                 / megadott időpontban  /
3. részlet      13 000 Ft         Eü. tandíj                            / megadott időpontban /
4. részlet      18 000 Ft         Eü. vizsgadíj                      / az Eü. Vizsga előtt /
5. részlet      74 000 Ft        10 x 7400 Ft gyak.óra        / az 1. gyakorlati óra előtt /
6. részlet      74 000 Ft        10 x 7400 Ft gyak.óra        / a 10. gyakorlati óra előtt /
7. részlet      74 000 Ft        10 x 7400 Ft gyak.óra        / a 20. gyakorlati óra előtt /
8. részlet       11 000 Ft         Forg. Vizsgadíj                   / az esedékes vizsga előtt /

A 30 db gyakorlati óra tandíjának befizetése történhet egy összegben is.

Az elméleti és gyakorlati tandíj befizetése Bankkártyával történik a honlapon vagy

Indokolt esetben készpénzzel az iskolavezetőnél vagy megbízottjánál.

A vizsgadíjak befizetése készpénzben történik az autósiskolánál, melyet az autósiskola utal tovább a  KAV gyűjtőszámlájára.

A vizsgadíjak Hatósági árak melyek a hatóság hatáskörébe tartoznak.

8. az autósiskola az alábbi kedvezményeket nyújtja a jelentkezőinek:
- részletfizetés
- egyéb kedvezményt az „ Írásbeli szerződésben” rögzítünk

9. A tanuló kérheti más képzőszervhez történő áthelyezését. Ebben az esetben az autósiskola kiadja a tanulmányairól szóló igazolást.

Amennyiben a tanuló az autósiskola valamely kedvezményében részesült, úgy áthelyezéskor ki kell fizetnie az autósiskola részére a kedvezményezett tandíj és az eredeti tandíj különbözetét.

Valamint 15.000 .- Ft adminisztrációs költséget.

A tanuló tudomásul veszi, hogy az elméleti tandíj kedvezmény csak akkor illeti meg ha a Start Autósiskolánál forgalmi vizsgát is tesz.

10. Választható autó típusok:

OPEL CORSA                      1,4        BENZIN
OPEL ASTRA                       1,4        BENZIN
TOYOTA YARIS                   1,3        BENZIN
TOYOTA COROLLA            1,4        BENZIN
DACIA  DUSTER                 1,5        DIESEL
VOLKSWAGEN GOLF        1,6        DIESEL
VOLKSWAGEN POLO        1,6        DIESEL

11. Járműkezelési gyakorlat helye: Rutinpálya , Szolnok,  Besenyszögi út.   

Forgalmi vezetés váltási helye: Vasútállomás parkolója /vagy más tanulóval előre egyeztetett helyen/

12. Vizsgadíjak:

- Elméleti (szg.):               4 600 Ft
- Forgalmi:                        11 000 Ft     

A vizsgadíjak befizetése készpénzben történik az autósiskolánál, melyet az autósiskola utal tovább a  KAV gyűjtőszámlájára.

A vizsgadíjak Hatósági árak melyek a hatóság hatáskörébe tartoznak.

13. Elméleti / kresz / vizsgát a tananyag megkezdésétől számított 9 hónapon belül el kell kezdeni.

Sikeres kresz vizsgát a  tananyag megkezdésétől számított 1 éven belül le kell tenni.

Amennyiben ez nem sikerül a tanulónak újra elkell végeznie az elméleti programot/ tanfolyamot.

A gyakorlati vizsgákat a sikeres közlekedési ismeretek vizsga letételének időpontjától számított két éven belül lehet letenni.

A sikeres KRESZ vizsga két évig érvényes.

14. Az autósiskola vállalja a közúti elsősegély nyújtási tanfolyam megszervezését is.

Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését igazolni kell a vezetői engedély kiadásakor.

Ennek tandíja és vizsgadíja a 7 pontban található.

15. A vizsgaigazolást a sikeres forgalmi vizsgát követően a vizsgáztató hatóság állítja ki és elektronikus úton továbbítja azt a vezetői engedélyt kiállító illetékes hatóság részére.  A vezetői engedély kiállításának feltétele az elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló igazolás bemutatása.

16. A tanuló jogai:

- Joga van oktatót választani.
- Gyakorlati oktatás időpontját megválasztani, oktatóval egyeztetve.
- Panasszal fordulhat az iskolavezetőhöz, további elégedetlenség esetén a felügyeleti szervhez.

A tanuló kötelezettségei:

- Az aktuális tandíjat határidőre befizetni.
- A gyakorlati oktatáson vezetésre alkalmas állapotban megjelenni, vagy min. 48 órával előtte lemondani.   
- A tanuló a vezetési órára köteles az érvényes személyigazolványát magával hoznia.

17. A képzőszerv jogai:

- A tanfolyamra jelentkező tanuló felvételét /feltételek teljesülésének hiányában/ megtagadni.
- A szerződésszegést (pl.: tandíj tartozás) polgári peres úton rendezni.
- A tandíjat megváltoztatni a tanfolyam ideje alatt.
- Az oktatónak joga van attól a tanulótól, aki vezetésre alkalmatlan állapotban jelenik meg a megbeszélt időpontban a vezetés megkezdését megtagadni.

Képzőszerv kötelezettségei:

- A teljes körű képzés biztosítása.

18. A képzés felügyeletét a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont J-Nk-Szolnok megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési osztálya látja el. / 5000. Szolnok, Indóház út. 8 /

Szolnok, 2024.

Pljesovszki Ilona
Iskolavezető
Cégvezető